Appreo planadvies voor ATW

Het is belangrijk dat schoonmaakbedrijven zich houden aan de regels van de arbeidstijdenwet. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes van de arbeidsinspectie en kan de gezondheid van medewerkers in gevaar brengen. Appreo biedt pro-actief planadvies zodat overschrijding van de ATW tot het verleden behoren.

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Arbeidstijdenwet

De arbeidstijdenwet is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse arbeidsrecht. Het is een wet die bepaalt hoeveel uur personeel mag werken en wat de maximale werktijden zijn. In de schoonmaaksector zijn er specifieke regels voor werknemers die onder de CAO RAS (RAS staat voor Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) vallen. Volgens de CAO RAS (schoonmaak en glasbewassing) mag een schoonmaakmedewerker niet meer dan 12 uur per dienst werken. Ook moeten zij minimaal 11 uur aaneengesloten rust hebben tussen twee diensten in en mogen zij niet meer dan 60 uur per week werken. Deze is opgenomen in de CAO en daardoor van toepassing op alle werknemers die onder deze CAO vallen.

 

Boetes

Het is belangrijk dat schoonmaakbedrijven zich houden aan de regels van de arbeidstijdenwet. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes van de arbeidsinspectie en kan de gezondheid van medewerkers in gevaar brengen. Het is daarom essentieel dat schoonmaakbedrijven zich bewust zijn van deze regels en de nodige maatregelen nemen om ze na te leven. Er zijn voorbeelden van boetes en rechtzaken als gevolg van overtreding van de arbeidstijdenwet door schoonmaakbedrijven. Zo heeft een groot schoonmaakbedrijf in 2018 een boete van € 135.000 gekregen omdat het bedrijf de arbeidstijdenwet had overtreden. Daarnaast zijn er voorbeelden van medewerkers die hun werkgever hebben aangeklaagd voor het niet naleven van de weekend rusttijden. Het is daarom cruciaal dat schoonmaakbedrijven ervoor zorgen dat ze zich aan de regels houden.

Appreo planadvies voor Arbeidstijdenwet

Appreo helpt schoonmaakbedrijven om de regels van de arbeidstijdenwet na te volgen door:

  • Pro-actief planadvies bij potentiele overschrijding van de arbeidstijdenwet. Dit betekent dat het systeem de planner zal waarschuwen als een medewerker de maximaal toegestane arbeidstijd overschrijdt. De planner is daardoor in staat om tijdig actie te ondernemen en te voorkomen dat de regels worden overtreden.
  • Grafisch per medewerker inzichtelijk, zodra de arbeidstijdenwet wordt overschreden. Hierdoor heeft de planner een duidelijk overzicht en stelt hen in staat om gericht actie te ondernemen als dat nodig is.
  • Bij het aanklikken van een medewerker kan de planner precies toegelicht krijgen welke regel uit de arbeidstijdenwet is overschreden. Dit geeft de planner een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren om de situatie op te lossen.
  • Alle medewerkers filteren die een potentiële arbeidstijdenwet overschrijding hebben. Hierdoor heeft de planner direct alle medewerkers direct waardoor hij de planning kan herzien.

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat de arbeidstijdenwet een belangrijk onderdeel van het Nederlandse arbeidsrecht. Het het naleven ervan is cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van werknemers en voorkomt hoge boetes. Appreo kan schoonmaakbedrijven helpen om zich aan deze regels te houden en boetes van de arbeidsinspectie te voorkomen.

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!