Help! Krijg ik mijn bedrijfsinformatie terug bij einde overeenkomst?

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Verrassing: 2 leveranciers geven geen data terug

De afgelopen weken zijn wij verbaasd door 2 (on-line) software partijen in schoonmaaksector. Het bleek dat deze aan het einde van de samenwerking niet bereid zijn om de klanteigen bedrijfsinformatie, die in de betreffende online-software is opgeslagen, terug te geven. Een alarmerende boodschap die de continuïteit van schoonmaakbedrijven onnodig kan schaden. Daarnaast wordt het vertrouwen in goedwillende, moderne online softwareleveranciers onnodig geschaad.

Appreo is hierin altijd zeer transparant, constructief en coulant. Appreo stelt klant bedrijfsdata bij beëindiging altijd kosteloos beschikbaar in ieder gewenst formaat.

Probeer gratis

Daar is toch wel wetgeving voor?

Wij onderzochten de geldende wetgeving op dit onderwerp. Na enig onderzoek kwamen wij al snel tot de conclusie dat hierover beperkte officiële wetgeving of jurisprudentie bestaat. Het staat online-software leveranciers dus vrij om het teruggeven van klant specifieke bedrijfsinformatie te weigeren. Daarom is het van essentieel belang voor de continuïteit van je bedrijf om dit te waarborgen. Er moeten dus concrete juridische afspraken worden gemaakt over hoe wordt omgegaan met de bedrijfsinformatie bij beëindiging van de overeenkomst.

Probeer gratis

Beëindiging (on-line) software overeenkomst

De overeenkomst met je (on-line) softwareleverancier kan op de volgende manieren eindigen:

 • Bij een vooraf overeengekomen einddatum
 • Door aantoonbaar slechte kwaliteit van dienstverlening van de (on-line) softwareleverancier
 • Als er onvoldoende tijd wordt gestoken in de doorontwikkeling van de (on-line) software
 • Bij insolventie van de leverancier

Als je hierover nog niets hebt vastgelegd: Maak dan NU afspraken met je (on-line) softwareleverancier over hoe je jouw bedrijfsinformatie terugkrijgt aan het einde van de overeenkomst. Leg deze afspraken ook vast voordat je een eventuele contractverlenging tekent.

Probeer gratis

Mogelijke risico’s bij het einde van een overeenkomst

Je loopt grote risico’s als je hierover geen goede afspraken maakt! Je wilt immers voorkomen dat je dienstverlening wordt verstoord bij het beëindigen van je on-line softwareovereenkomst. Wij raden aan om specifiek onderstaande mogelijke risico’s te bespreken.

 • Afspraken over het eigendom van de bedrijfsdata
 • Behoud keuzevrijheid en voorkom Vendor Lock-in
 • Onvoldoende tijd beschikbaar om een overstap te organiseren
 • Informatie wordt in onbruikbaar formaat aangeleverd
 • Strategiewijziging leverancier waardoor er minder focus op de applicatie van jouw sector is
 • Kwaliteit van dienstverlening van leverancier
 • Financiële situatie leverancier
 • Onvoldoende inzicht binnen de klant organisatie in de gevolgen van beëindiging
 • Tegenwerkende houding van de leverancier aan het einde van de overeenkomst
 • De benodigde kennis om de data te verwerken
 • Data wordt verwijderd na beëindiging overeenkomst
 • Afspraken maken over de kosten van het aanleveren van de bedrijfsinformatie
Probeer gratis

De Appreo aanpak bij afronding samenwerking

Zoals eerder genoemd is Appreo hierin altijd zeer transparant, constructief en coulant. Onderstaand omschrijven we in 9 punten hoe Appreo omgaat met genoemde risico’s:

 • De bedrijfsinformatie die in Appreo opgeslagen wordt, is en blijft ten aller tijde eigendom van de klant.
 • Appreo beschikt binnen iedere module over export opties om data zelfstandig te kunnen exporteren, waardoor altijd keuzevrijheid wordt gewaarborgd.
 • Bij beëindiging wordt bedrijfsdata in elke gewenst (modern) variant aangeleverd, hetgeen kan helpen bij een eventuele alternatieve oplossing.
 • Appreo heeft on-line operationele software voor schoonmaak- en bouwbedrijven als enige strategie.
 • Het tevredenheidsniveau van Appreo wordt met 4.9 sterren beoordeeld. Binnen 5 minuten wordt kosteloos gereageerd op een vraag en 95% van de vragen wordt binnen 1 uur opgelost.
 • Het merendeel van de winst wordt geïnvesteerd in de continue 2-wekelijkse innovatie van Appreo en de organisatie.
 • Omdat Appreo op voorhand heeft nagedacht over beëindiging van de overeenkomst blijft het gedrag van het team transparant en constructief. Daarnaast blijft het team beschikbaar om eenvoudige vragen over het verwerken van de aangeleverde data te beantwoorden.
 • Twee weken na het definitief aanleveren van de bedrijfsdata wordt de data permanent uit de database van Appreo verwijderd.
 • Appreo levert de gewenste bedrijfsinformatie kosteloos aan. In het geval van speciale wensen/eisen van de klant, wordt hiervoor het dan geldende normale dagtarief gehanteerd.

Voor detailinformatie verwijzen we naar: www.appreo.nl/dienstverleningbeschrijving.

Probeer gratis

Advies: Zorg dat je jouw bedrijfsinformatie terugkrijgt bij beëindiging van de samenwerking

Als je hierover nog geen afspraken hebt gemaakt met je on-line softwareleverancier, leg deze dan per direct alsnog vast.

Bij de totstandkoming van dit blog hebben wij ons laten inspireren door het “Saas Exit Strategieën” onderzoek van Bas Groot Hulze van de Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor het gedetailleerde verslag (Pdf).

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

 • 100% Grip met 27 planoverzichten
 • Meer tijd over door 14 planversnellers
 • Mooie, slimme en snelle App
 • Kwaliteit digitaal onder controle
 • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!