De 6 meest gehoorde uitdagingen bij Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit begint bij vertrouwen en vertrouwen begint bij transparantie. Appreo’s visie over kwaliteitsmanagement is daarom ook gebaseerd op transparante communicatie over de kwaliteit van dienstverlening.

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Grootste uitdagingen bij kwaliteitsmanagement

Appreo heeft honderden bedrijven gesproken over kwaliteitsmanagement en daarin kwamen steeds een aantal uitdagingen terug. De belangrijkste uitdagingen zijn:

 • Meerdere systemen om kwaliteit te managen
 • Verrassingen bij externe controles
 • Klanten eisen digitale klantcommunicatie
 • Handmatige kwaliteit rapportages
 • Actief sturen op KPI’s
 • Kwaliteit heeft impact op het rendement

Onderstaand zullen we deze uitdagingen kort nader toelichten.

Meerdere systemen om kwaliteit te managen

Veel partijen gebruiken toch nog Excel en papier voor het managen van kwaliteit. Het handmatig opnemen van controle fouten en deze handmatig in een overzicht zetten is niet meer van deze tijd.

Ook zijn er partijen die een eigen app hebben ontwikkeld. De controle rapporten komen dan als email binnen en moeten handmatig worden gearchiveerd in het klantdossier op het netwerk.

Natuurlijk zijn er ook organisaties die een gespecialiseerde kwaliteitsoplossing gebruiken. Het nadeel is dat klant en object gegevens dan altijd op twee verschillende plekken moeten worden vastgelegd.

Het gebruik van een papieren logboek blijft toch ook gebruikelijk. Omdat deze op de locatie vastligt kan er niet actief worden gestuurd op de kwaliteit van dienstverlening.

Verassingen bij externe controles

Met regelmaat wordt de kwaliteit van dienstverlening gecontroleerd door een externe partij met bijv. een KMS-meting. Ondanks alle goede inspanningen en harde werken worden organisaties toch nog regelmatig verrast door de uitkomst van de externe kwaliteitsmeting. Dit is een risico want het kan leiden tot boetes of tot korting op het jaarbudget. De meting is een moment en kan een grote impact hebben op de klantbeleving. Zonder een gedegen kwaliteitsmanagement oplossing mist men de argumentatie om e.e.a. te weerleggen of recht te zetten.

Klanten eisen digitale klantcommunicatie

In het programma van eisen worden regelmatig eisen rond de digitale klantcommunicatie over de kwaliteit opgenomen. Concurrenten met een professionele en digitale klantcommunicatie hebben dan een voordeel.

Handmatige klantrapportage

Een aantal organisaties verzorgt kwartaalrapportages voor hun grote klanten. Vanuit verschillende bronnen en documenten wordt informatie verzameld, waarvan een rapport wordt samengesteld in Word of Excel. Dit is een zeer tijdrovend proces wat kan oplopen tot 40 uur per kwartaalrapportage.

Actief sturen op KPI’s

In de overeenkomst wordt KPI’s over de kwaliteit opgenomen waar organisaties op afgerekend kunnen worden. Als deze KPI’s niet goed in het proces kunnen worden gemonitord, komt men aan het einde van het kwartaal tot de conclusie dat een KPI niet is behaald. Dit resulteert in risico’s op boetes of klantverlies.

Kwaliteit heeft impact op rendement

Een interessant inzicht over kwaliteit kwam van een Appreo klant. Deze koppelde kwaliteit direct aan rendement.

5% minder kwaliteitsfouten resulteert in 1% meer rendement.

Alhoewel deze stelling (nog niet) wetenschappelijk onderbouwd is, is het een mooi streven die positieve impact heeft voor zowel klant als leverancier.

De visie van Appreo op Kwaliteitsmanagement

Hoe Appreo het doet

De Appreo Kwaliteitsmanagement oplossing bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Digitaal Klant Logboek
 • Klant inzicht in planning
 • Klantmeldingen aanmaken en status volgen
 • Kwaliteitscontroles plannen en uitvoeren
 • Klant evaluaties plannen en bespreken
 • Kwaliteit acties beheren vanuit 1 centrale cockpit
 • Kwaliteitscontrole trend overzicht
 • Kwaliteit KPI’s en Rapporteren

Waarde van Appreo Kwaliteitsmanagement

Het gebruik van Appreo Kwaliteitsmanagement biedt organisaties de volgende voordelen:

 • Van klant/leverancier naar partner in schoon
 • Transparantie communicatie over kwaliteit van dienstverlening
 • Win opdrachten met innovatief en professioneel Kwaliteitsmanagement
 • Sneller en beter reageren bij kwaliteit uitdagingen
 • Corrigerende maatregelen worden automatisch vastgelegd – belangrijk voor ISO
 • Het volledige primaire proces van operatie en kwaliteit in 1 centraal systeem

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

 • 100% Grip met 27 planoverzichten
 • Meer tijd over door 14 planversnellers
 • Mooie, slimme en snelle App
 • Kwaliteit digitaal onder controle
 • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!