Digitale Transitie van Schoonmaakbedrijven

Voorkom de vicieuze cirkel van prijsverlaging!

Digitalisering in de schoonmaak

In januari 2019 publiceerde de European Cleaning and Facility Industry (EFCI) een onderzoek naar digitalisering binnen de schoonmaak industrie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij ruim 40 schoonmaakbedrijven in Europa.

De aandacht lag daarbij op de volgende digitalisering onderwerpen:

  • Connected mobility
  • Online Platfoms
  • Robots
  • Internet of Things
  • Vitual Reality

Het blijkt dat de inzet van digitalisering binnen de schoonmaakindustrie veel minder is dan in andere branches. Dit terwijl digitalisering zeer wordt geadviseerd vanwege de arbeidsintensieve-, salarisverwerking intensieve- en adminstratief intensieve sector. Ook blijkt dat volwassenheid en inzet van de aangeboden digitalisering sterk varieert. Er wordt nog maar beperkt gebruik gemaakt van Virtual Reality of IoT, maar er is al wel een snelle adoptie van digitale planning en administratie met de mobiele telefoon zichtbaar.

Digitalisering klanteisen en toegevoegde waarde

Het blijkt dat de klant de drijvende factor is voor organisaties om te digitaliseren. De klant vereist:

  • Betere Transaparantie en Traceerbaarheid
  • Directe oplossing van klantvragen
  • Optimalisatie van de planning
  • Proactiviteit en klanttevredenheid

De studie toont ook aan dat de waarde van digitalisering afhangt van de schaal van de klant. Bij grote klanten kan digitalisering worden gebruikt voor commercieel onderscheidend vermogen. Bij middelgrote klanten kan er beter worden ingespeeld op maatwerk klantwensen (afwijkende planning, rapportage behoefte etc.) en bij kleinere klanten wordt digitalisering gebruikt voor het optimaliseren van de operatie en kostenverlaging (meer planactiviteiten op 1 dag afronden).

Digitalisering een uitdaging of een kans

Hoewel digitalisering een grote kans is voor de schoonmaak organisaties, kan het ook een uitdaging zijn. Zij die niet digitaliseren riskeren de vicieuze cirkel van prijsverlaging. Omdat er niet wordt gedigitaliseerd, krijgt het bedrijf een verouderd imago en wordt het minder aantrekkelijk voor schoonmaakpersoneel. Prijzen worden verlaagd om het oubollige imago te compenseren. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met de reeds genoemde sterk toenemende klanteisen.

De organisaties die wel vooroplopen met digitalisering zijn in staat om meer waarde in hun propositie te creëren. Zij verbeteren hun klantrelatie en service-levels en het wordt voor schoonmaakpersoneel aantrekkelijker om voor die organisatie te werken. Zij kunnen door middel van digitalisering hun proces optimaliseren en hun kosten verlagen.

APPREO is een moderne digitalisering platform voor bouw- en schoonmaakbedrijven. Door planning optimalisatie, mobiele werkbonnen en projectcommunicatie wordt de klantrelatie verbeterd, wordt het werken eenvoudiger, leuker en sneller en gaat de urenverantwoording automatisch. Probeer APPREO 30 dagen gratis.

Details van het rapport zijn hier te vinden. Credits naar EFCI.

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!