Europees hof maakt tijdregistratie verplicht

Het Europees Hof heeft op 14 mei 2019 besloten dat werkgevers een registratie van de arbeids- en rusttijden van hun medewerkers moeten bijhouden.

De inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid controleert dit en eist dat bedrijven de tijdregistratie van minimaal één jaar terug kunnen inzien. Werkgevers moeten bij een controle direct de volgende zaken per medewerker kunnen aangeven:
–             begin en einde werktijd;
–             pauze en overuren;
–             verlof-, vakantie- en ziekte-uren.

Indien de urenregistratie ontbreekt of niet volledig is, kan de overheid boetes opleggen. Deze kunnen oplopen tot €10.000,- per personeelslid.

Bedrijven mogen zelf bepalen op welke manier de urenregistratie van hun medewerkers wordt geregistreerd. Wanneer er een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om direct inzicht te geven in de urenregistratie van alle medewerkers.

Met APPREO kunnen medewerkers eenvoudig uren registreren via de App. Dit kan op verschillende manieren: via check-in met QR Code, via een Start-Stop button of door aan het einde van de werkdag de werkuren en rusttijden in de App te zetten.

Deze digitale urenregistratie zorgt ervoor dat bedrijven van elke gewenste periode urenstaten kunnen inzien en altijd over het juiste bewijs beschikken.

Op deze manier is de urenregistratie altijd op orde. Dat geeft rust en bespaart onnodige boetes.

Probeer APPREO nu 30 dagen gratis!

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!