Europees hof maakt tijdregistratie verplicht

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Het Europees Hof verplichtte op 14 mei 2019 werkgevers een registratie van de arbeids- en rusttijden van hun bouw en schoonmaak medewerkers bij te houden.

De inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid controleert dit en eist dat bedrijven de tijdregistratie van minimaal één jaar terug kunnen inzien. Werkgevers moeten bij een controle direct de volgende zaken per medewerker kunnen aangeven:
–             Begin en einde werktijd;
–             Pauze en overuren;
–             Verlof-, vakantie- en ziekte-uren.

Indien de urenregistratie ontbreekt of niet volledig is, legt de overheid boetes op. Deze lopen op tot €10.000,- per personeelslid.

Bouw en schoonmaak bedrijven bepalen zelf op welke manier de tijdregistratie van hun medewerkers wordt geregistreerd. Wanneer er een controle plaatsvindt, is het noodzakelijk om direct inzicht te geven in de urenregistratie van alle medewerkers.

Met Appreo registreren medewerkers eenvoudig uren via de App. Dit kan op verschillende manieren: via check-in met QR Code, via een Start-Stop button of door aan het einde van de werkdag de werkuren en rusttijden in de App te zetten.

Deze digitale urenregistratie zorgt ervoor dat bedrijven van elke gewenste periode urenstaten inzien en altijd over het juiste bewijs beschikken.

Op deze manier is de urenregistratie altijd op orde. Dat geeft rust en bespaart onnodige boetes.

Probeer APPREO nu 30 dagen gratis!

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!