Help! Facilitaire dienstverlening bij personeelsschaarste

De personeelsschaarste begint inmiddels serieuze vormen aan te nemen. Als gevolg van te kort aan personeel is horeca minder open, worden facilitaire diensten minimaal bezet en nemen schoonmaak- en bouwbedrijven geen nieuwe klussen aan. Bedrijven worden creatief met de inzet van Tiktok filmpjes of een ijskraam als onderdeel van hun wervingscampagne voor nieuw schoonmaak- of bouwtalent.

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Schaarste

De schaarste leidt tot prijsdruk en dwingt facilitaire dienstverleners na te denken over een nieuwe aanpak. Wij herkennen 5 strategieën bij onze klanten en bedrijven die we spreken.

  • (Nog) Flexibelere arbeid
  • Digitaal en slimmer werken
  • Specialiseer en besteedt uit
  • Aantrekken en behouden
  • Creatief werven en opleiden
Probeer gratis

(Nog) Flexibelere arbeid

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland is de afgelopen twee decennia flink toegenomen naar bij bijna 2 miljoen flexibele medewerkers. Bedrijven kiezen ervoor om nog verder mee te gaan in het contracteren van flexibele arbeid. Uitzendkrachten worden ruim ingezet. Ook hebben veel bedrijven een vaste poule van ZZP’ers die flexibel worden ingezet. Het is de verwachting dat deze flexibele schil in de toekomst nog weer verder toeneemt. Dit brengt wel een risico m.b.t. kennisbehoud mee en tegelijkertijd leidt het tot hogere kosten.

Probeer gratis

Digitaal en slimmer werken

Facilitaire dienstverleners en bouwbedrijven vernieuwen het arbeidsproces en kijken waar het verder geautomatiseerd kan worden. Kortom slimmer werken. Onze ervaring leert dat in tijden van personeelsschaarste een digitale planning kan leiden tot meer werkvreugde, hogere productiviteit en meer tevreden klanten. Het grote voordeel van een kloppende digitale planning is dat alle controles, facturatie- en verloningsprocessen een factor 10 sneller gaan. Met dezelfde mensen meer doen is de eenvoudigste stap in de overwinning van personeelsschaarste. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de software modern en eenvoudig is.

Probeer gratis

Specialiseren en uitbesteden

Een andere aanpak is juist om je verder te specialiseren in toegevoegde waarde diensten. Om vervolgens het werk uit te besteden op plekken waar het steeds moeilijker wordt om de juiste medewerkers te vinden. Als je omzet niet kunt laten groeien als gevolg van personeelskrapte, dan kun je maar beter zorgen dat je je eigen medewerkers op hoogwaardige klussen inzet waardoor je je marge in stand kan houden. Het uitbesteden van werk levert wel een additionele controleslag op die je organisatie goed moet kunnen beheersen.

Probeer gratis

Aantrekken en behouden

Een aantrekkelijke werkgever zijn. Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven? Het netwerk blijft daarnaast de grootste bron van nieuwe kandidaten. Bedrijven die de afgelopen jaren hebben gefocust op het welzijn van hun collega’s, creatieve teambuilding en doorontwikkeling zijn de winnaars van de toekomst. Als je het goed doet brengen je medewerkers zelf vrienden en familie aan.

Probeer gratis

Creatief werven en opleiden

Met de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds aantrekkelijke om buitenlands europees personeel aan te trekken. Langzaam maar zeker groeit het percentage werkende statushouders en asielmigranten die opvallend vaak de schoonmaak instromen. Ook zien we veel facilitaire bedrijven die medewerkers met een indicatie voor een sociale werkvoorziening opleiden. Zij kijken naar de mogelijkheden en waar iemand goed tot zijn recht komt. Vaak is het maatwerk maar is er voor iedereen een passende werkplek. Door gerichte opleiding en het toepassen van het “Maatjes” principe ontstaat een inclusieve mix met een gunstig klimaat voor innovatie.

Probeer gratis

Conclusie

Wat leren deze strategieën ons? Vooral dat een mix van creativiteit, innovatie en goed plannen een strategische noodzaak is. Waarbij de trends van flexibilisering, digitalisering, uitbesteden en social media een steeds grotere rol spelen. Het interessante is dat één organisatie alle strategieën tegelijk kan voeren. Veel succes en creativiteit toegewenst!

Probeer gratis

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!