Grootste salaris frustraties van schoonmakers

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Onbetaalde overuren

Onbetaalde overuren komen het meest voor als oorzaak voor salaris onenigheid. Schoonmaakbedrijven komen in de problemen als ze overuren niet correct berekenen en betalen of als ze niet kunnen aantonen dat ze dat wel hebben gedaan. 

Hoe het beste om te gaan met overuren?

 • Communiceer een duidelijk overuurbeleid conform de CAO schoonmaak- glazenwassersbedrijf naar managers en medewerkers.
 • Zorg ervoor dat je planning en tijdregistratie systeem zorgvuldig werkuren bijhoudt en overwerkvergoedingen automatisch berekent. Door handmatig tijdregistratie en salarisadministratie bij te houden ben je kwetsbaar voor fouten.
 • Zorg ervoor dat je planning en tijdregistratie systeem gedetailleerde overuren rapportages maakt. Deze helpen je eventuele problemen te voorkomen en het overuren beleid af te dwingen.

Voorkom te hoge kosten door overuren

 • Bekijk je planningsproces en je plansoftware opnieuw en pas het aan waar nodig. Het plansysteem moet je actief helpen de planning steeds te optimaliseren en flexibel inspelen op wijzigingen in de schoonmaakplanning.
 • Train je rayonleiders en het bedrijfsbureau om beter te plannen. Daarmee ben je niet meer afhankelijk van ad-hoc overuren. Het plansysteem moet op voorhand al kunnen aangeven of er schoonmakers zijn met veel overuren en welke schoonmakers niet aan hun contracturen komen.
 • Gebruik een planning en tijdregistratie software waarbij je actueel de status van het werk kan volgen, zodat je sneller inspeelt en onnodige overuren voorkomt.
Probeer gratis

Indirecte werkuren

Om misverstanden te voorkomen is het dus noodzaak dat schoonmaakbedrijven alle gemaakte uren bijhouden om tot juiste betaling over te gaan.

Houd er rekening mee dat alle uren breder is dan alleen de gewerkte uren bij een klant op locatie. Het kan dus ook gaan om indirecte werkuren, zoals:

 • Werk dat thuis wordt uitgevoerd
 • Reizen tussen werkplekken (soms ook woon-werkverkeer)
 • Wachttijd tussen klussen
 • Voorbereiding op de schoonmaakwerkzaamheden
 • Lossen en laden van schoonmaak materieel
 • Trainingen

Voorkom risico van gemiste (in) directe werkuren

 • Ontwikkel een duidelijk beleid voor werk indirecte werkuren, conform de CAO schoonmaak- glazenwassersbedrijf en communiceer deze bij management en medewerkers.
 • Maak gebruik van een sluitende urenregistratie software waarin je verschillende type werk, reistijd, etc. kan bijhouden. Gaten in de urenregistratie kunnen resulteren in misverstanden.
 • Zorg ervoor dat medewerkers altijd op het juiste moment in- en uitklokken. Het liefste met een Mobiele App om het efficiënt te houden.
 • Verplicht je werknemers om dagelijks een sluitende urenregistratie aan te leveren. Wederom het liefst met een Mobiele App. Laat schoonmakers hun loonstrookjes doornemen. Zo zijn ze er zeker van dat deze kloppen en kunnen ze direct eventuele fouten rapporteren.
Probeer gratis

Wijzigen en accorderen urenstaten

Formeel mogen de urenstaten niet verandert worden zonder dat de werknemer hiervan op de hoogte is. Dit wordt nog wel eens vergeten waardoor het schoonmaakbedrijf bij de verloning in de problemen kan komen. 

Het kan zijn dat Rayonleiders een gemist inklok moment of fout proberen recht te zetten of dat er vraagtekens zijn over de geregistreerde overuren. Wat de reden ook is, als werknemers onregelmatigheden zien in hun loonstrook, kan het zijn dat ze klachten indienen. Dit is vooral een zorg voor werkgevers met personeel op locatie. 

Gelukkig zijn er een aantal manieren om kloppende salarisbetaling te krijgen:

 • Besteedt aandacht aan de manier van urencontrole voor rayonleiding en bedrijfsbureau waardoor er minder fouten ontstaan.
 • Leer rayonleiders en of bedrijfsburo aan om urenstaten dagelijks door te nemen en de nodige aanpassingen zo snel mogelijk te maken met toestemming van de werknemer.
 • Geef medewerkers actueel inzicht in de gewerkte uren per project, zodat aanpassingen direct zichtbaar zijn.
Probeer gratis

Gemiste lunchpauze

Ook onenigheid over lunchpauzes komt met regelmaat voor. In de praktijk zien we dat zowel werknemer als werkgever soepel omspringt met de registratie van verplichte lunch- of rustpauzes.  

De meest voorkomende frustraties zijn:

 • Gemiste of verkorte pauzes. Of pauzes worden doorbetaald of niet, de verplichte pauze moet volledig worden genomen.
 • Sommige werkgevers hebben geautomatiseerde inhoudingen op de tijdregistratie om rekening te houden met pauzes. Maar als de reële pauze tijd en de automatische pauze tijd niet overeenkomen wanneer loon wordt berekend, zorgt dit voor onenigheid.

Beste manier om rekening houden met pauzes:

 • Weet hoe de CAO schoonmaak- glazenwassersbedrijf  in elkaar zit en zorg ervoor dat het schoonmaakbedrijf hieraan voldoet.
 • Communiceer het lunch- en rustpauze beleid met de werknemers.
 • Zorg ervoor dat werknemers eenvoudig kunnen in- en uitklokken bij elke pauze.
 • Zorg ervoor dat je planning en tijdregistratie systeem niet alleen pauzes bijhoudt maar ook:
  • Automatisch afwijkingen van de planning signaleert
  • Foutmeldingen geeft aan rayonleiders
  • Vergeten uit te klokken kan herkennen
  • Goed past bij uitzonderingen specifiek voor jouw schoonmaakbedrijf
 • Maak pauzes in de uren rapportages ook duidelijk zichtbaar. Deze rapporten helpen je om fouten te ontdekken en helpen in geval van onenigheid.
Probeer gratis

Tips om salaris frustratie te voorkomen

Dus de conclusie is dat schoonmaakbedrijven een waterdichte planning-, tijdregistratie- en verloningssysteem nodig hebben om onenigheid of salaris frustratie te voorkomen. 

Daarom heeft Appreo de volgende tips voor een kloppende verloning en salarisbetaling in de toekomst:

 • Wees bekend met de wet- en regelgeving en de CAO schoonmaak- glazenwassersbedrijf
 • Maak beleid en procedures om registratie vlekkeloos te laten verlopen en zorg dat medewerkers en rayonleiding op de hoogte is
 • Zorg voor een modern geïntegreerd planning, tijdregistratie en verloningssysteem om efficiënt te werken en menselijke fouten te voorkomen
 • Houd uitgebreide documentatie bij, ter controle en bewijs
 • Controleer het systeem periodiek en herstel fouten waar nodig
 • Luister naar je werknemers. Neem klachten serieus en leer ervan
 • Vraag om specialistische ondersteuning in geval van twijfel
Probeer gratis

Het risico en de kosten zijn het niet waard om hier niet in te investeren. Dus maak werk van een modern geïntegreerd planning-, urenregistratie- en verloningssysteem en maak nakoming van de afspraken een allemans zaak.

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

 • 100% Grip met 27 planoverzichten
 • Meer tijd over door 14 planversnellers
 • Mooie, slimme en snelle App
 • Kwaliteit digitaal onder controle
 • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!