Toeslaguren, ziekte-uren, extra uren, overuren en spaaruren

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Hoe calculeert Appreo toeslaguren?

Volgens de CAO krijgen medewerkers meer betaald op zon- en feestdagen. Daarnaast kan het zijn dat mensen buiten kantoortijden werken. Daarvoor zijn de toeslaguren ontstaan. Afhankelijk van de gewerkte tijden of zon- en feestdagen krijgt een collega boven op het normale uurloon een toeslag.

In de CAO Schoonmaak is in artikel 18 opgenomen dat werknemers een toeslag ontvangen voor gewerkte uren op doordeweekse dagen voor de uren na 21:30 en voor 6:00 uur en verder alle zaterdag- , zondag- en feestdaguren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een collega 50% toeslag krijgt als hij/zij op maandagochtend van 5 uur tot 6 uur werkt. Stel dat een medewerker € 10,- per uur (100%) ontvangt, dan krijgt hij op deze maandagochtend daar een toeslag van 50% bovenop. Dus: 10 + 5 = €15,- per uur.

In Appreo is de schoonmaak CAO vastgelegd waardoor alle toeslagen automatisch juist in de urenadministratie worden opgenomen.

Probeer gratis

Hoe wijs je overuren toe in Appreo?

Overuren zijn uren die collega’s meer werken dan hun normale contracturen. Het kan voorkomen dat een collega langer op een klus moest werken waardoor de normale 8 uur werk op een dag nu 10 uur werk is geworden. Dan werkt die collega dus 2 uur langer. Dit wordt opgenomen als overuren. Volgens de schoonmaak CAO artikel 20 is er sprake van een overwerktoeslag van 25% na het 9e uur per dienst of dag, of per loonperiode.

In artikel 21 van de CAO Schoonmaak zien we dat bij werknemers die overwerk verrichten tijdens de (bijzondere) uren volgens de matrix in artikel 18 van de CAO, zowel toeslaguren als de overwerktoeslag wordt toegepast. De schoonmaak CAO bevestigt dus duidelijk dat beide toeslagen moeten worden toegekend.

In Appreo is het verschil tussen contracturen en werkelijke gewerkte uren per loonperiode eenvoudig in te zien. In het geval van overschrijding van de contracturen kunnen overuren worden toegekend door de Rayonleiding of HR/Operations manager.

Probeer gratis

Hoe kent Appreo extra uren toe?

Als er door parttime medewerkers meer gewerkt is dan de normale contracturen dan worden deze uren als normale uren op 100% uitbetaald. Alle reserveringen worden daarbij meegenomen. Pas als er echt sprake is van overuren (meer gewerkte uren dan boven een bepaald aantal uren per dag/week/periode) worden de overuur toeslagen toegekend.

In Appreo is het verschil tussen contracturen en werkelijke gewerkte uren per loonperiode eenvoudig in te zien. In het geval van overschrijding van de contracturen kunnen extra uren worden toegekend door de Rayonleiding of HR/Operations manager.

Probeer gratis

Kan Appreo spaaruren automatisch calculeren en verwerken?

In de CAO van de schoonmaak is een spaarurenregeling opgenomen voor locaties die gedurende het jaar een aantal weken achter elkaar gesloten zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn scholen die tijdens de schoolvakanties 6 weken gesloten zijn. Omdat de medewerker minder vakantiedagen heeft dan dat het object gesloten is, is hiervoor een regeling getroffen. Het gevolg van deze spaarurenregeling is dat collega’s toch een gelijkmatig inkomen over het jaar hebben.

Collega’s die op een onderwijs object werken, nemen tijdens de periode dat de school gesloten is hun vakantiedagen op. De werkgever calculeert het verschil tussen de rechtmatige vakantiedagen en het aantal dagen dat het object gesloten is. Het verschil tussen deze twee moet de collega inhalen. Gedurende de periode dat de collega werkt worden alvast uren opgespaard. De opgespaarde uren worden dan vervolgens uitbetaald in de periode dat het object gesloten is.

Als collega’s ziek zijn wanneer het object open is, worden de spaaruren gewoon opgebouwd alsof de collega werkelijk heeft gewerkt. Zijn zij ziek ten tijde dat het object gesloten is, dan vervallen de spaaruren.

In Appreo kan het aantal weken worden ingegeven dat een object is gesloten. Vervolgens calculeert Appreo automatische het percentage spaaruren. In de urenadministratie wordt vervolgens per urenregistratie het aantal spaaruren automatisch als losse regel geregistreerd. Bij de koppeling naar de verloningssoftware worden de juiste type uren verwerkt, zodat de loonstrook eenvoudig kan worden gecreëerd.

Probeer gratis

Conclusie en voordelen

Van planning naar verloning met Appreo levert een gemiddelde rayonleider iedere week 1 werkdag tijd op aan controle, uitzoekwerk en accorderen van uren. Vervolgens is de HR of Operations manager per maand 3 dagen minder tijd kwijt voor het verloningsproces.

In het geval de verloning wordt uitbesteed is het gebruik van de automatische uren calculatie volgens de CAO een sterk onderhandelingsmiddel om de prijs per loonstrook te reduceren. Dit omdat het aantal mutaties voor en na de verloning voor de loonverwerker drastisch afneemt.

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!