Werven, behouden en behoeden van schoonmaakpersoneel

In een zeer competitieve markt staat het werven, behouden en behoeden van uitval door ziekte van schoonmaakpersoneel bovenaan op de prioriteitenlijst van schoonmaakorganisaties. Dit blog beschrijft vier uitdagingen om te zorgen dat de schoonmaak een aantrekkelijke werkgever blijft en de rol van digitalisering met Appreo daarin.

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

Bovenaan de prioriteitenlijst

De afgelopen tijd hebben ongekend veel schoonmaakbedrijven ons gevraagd of we nog 10 medewerkers weten. Die kunnen direct aan het werk. Het mag duidelijk zijn dat het aantrekken en behouden van goed schoonmaakpersoneel cruciaal is voor het succes van het schoonmaakbedrijf. Daar komen factoren zoals ziekteverzuim, risico van burn-out door gebrekkige planning en duidelijke communicatie nog bij. 

Daarom staat het werven, behouden en behoeden van uitval door ziekte van schoonmaakpersoneel bovenaan op de prioriteitenlijst. 

 

Onderstaande beschrijven we vier uitdagingen om te zorgen dat de schoonmaak een aantrekkelijke werkgever blijft en de waarde die digitalisering toevoegt:

  • Het stigma van het schoonmaakvak
  • De verhoogde kans op ziekte uitval en burnout
  • De matige kans op doorgroeimogelijkheden
  • Beperkte invloed op werk-privé balans

 

Schoonmaakwerk stigma belemmert aanwas

In een zeer competitieve arbeidsmarkt is het aantrekken van goed schoonmaakpersoneel de belangrijkste uitdaging waar schoonmaakbedrijven voor staan. Volgens het SPDI (Sociale partners voor duurzame inzetbaarheid) stroomt jaarlijks 30% van het schoonmaakpersoneel uit. 

Schoonmaakwerk wordt vaak gezien als laaggeschoold werk en heeft te maken met vooroordelen en stigma’s. Daarom moeten schoonmaakbedrijven strategieën ontwikkelen om potentiële medewerkers aan te trekken en hen te laten zien dat schoonmaakwerk een waardevolle en lonende carrière kan zijn.

De grote partijen geven het voorbeeld met aantrekkelijke campagnes onder de namen: “Schoonmaken is een vak”, “Een baan met toekomst” en “Schoonmaken is meer dan dat”. Die laten zien dat schoonmaakwerk aantrekkelijk kan zijn. 

Toch blijft er een stigma rusten waarbij onderwerpen als zwaar werk, lage loonschalen, onregelmatige tijden en beperkte doorgroeimogelijkheden de boventoon voeren.

 

Schoonmaakbedrijven kunnen een positieve werkomgeving creëren door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en door waardering te tonen voor hun werk. Dit kan helpen om medewerkers tevreden te houden, ondanks de onregelmatige werktijden. 

Daarnaast kunnen Schoonmaakbedrijven dit stigma over schoonmaakwerk aanpakken door te investeren in innovatie en digitalisering. Digitalisering kan helpen om de schoonmaakwerkzaamheden efficiënter en effectiever te maken, waardoor schoonmaakmedewerkers beter zicht hebben op hun roosters, minder zwaar werk hoeven te doen en meer mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.Behouden en behoeden

Het behouden van schoonmaakpersoneel is net zo belangrijk als het aantrekken ervan. Schoonmaakbedrijven moeten ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn en gemotiveerd blijven om bij het bedrijf te blijven werken. Een actuele meting van Motivatie en Energie zou een geweldige toevoeging zijn. Een van de grootste uitdagingen op dit gebied is het voorkomen van ziekteverzuim door burn-out. 

Uitval door ziekte en burn-out van schoonmaakpersoneel is een groot probleem in de schoonmaakbranche. In Q2 2022 was het gemiddelde ziekteverzuim in de schoonmaakbranche 8,5%. Burn-out is een veelvoorkomende oorzaak van ziekteverzuim bij schoonmaakpersoneel.

Naast waardering, opleiding en flexibiliteit promoten werkgevers actief het belang van het welzijn van de schoonmaakmedewerker. Daarbij is de werk- en privébalans natuurlijk leidend. Het opnemen van voldoende rust en vakanties wordt aangemoedigd. Een gezonde levensstijl met voldoende slaap, gezond eten en regelmatig bewegen is essentieel. En tenslotte is het bespreekbaar maken van je grenzen geen taboe meer.

 

Door samen te werken kunnen leidinggevenden en schoonmaakpersoneel uitval door ziekte en burn-out voorkomen. Goede communicatie en planning zijn essentieel om ziekteverzuim en uitval door burn-out te voorkomen. Schoonmaakpersoneel moet duidelijkheid hebben over hun werkroosters, pauzes en vakantiedagen. 

Medewerkers moeten hun roosters kunnen inzien, verlof aanvragen en wijzigingen in hun planning communiceren. Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid, waardoor medewerkers minder stress ervaren en beter in staat zijn om hun werk in balans te houden met hun privéleven. Het gebruik van digitale oplossingen kan daarbij helpen. 

 

Gerichte opleiding en kwaliteit evaluatie

Schoonmaakwerk vereist specifieke vaardigheden en technieken, en het is belangrijk dat medewerkers goed worden opgeleid om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Het controleren van de kwaliteit is essentieel om de vooruitgang van de medewerker te evalueren. 

Juist deze controlerondes krijgen minder aandacht dan nodig. Mede door de grote diversiteit en aantal objecten is er beperkt zicht op de kwaliteitsperceptie. Daarnaast is het kwaliteitsmanagement en het ontwikkelen van medewerkers toch vaak secundair aan het echte schoonmaakwerk. De processen moeten strakker waardoor er meer actueel zicht komt op de geleverde kwaliteit en vooral op waar je de medewerkers kunt ontwikkelen. 

Met behulp van digitale oplossingen kunnen schoonmaakbedrijven de prestaties van hun medewerkers volgen en evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatige Kwaliteit Controles waarbij het schoonmaakresultaat en de te nemen acties direct zichtbaar zijn voor de medewerker. Met regelmatige en juiste feedback kunnen medewerkers hun vaardigheden verbeteren en groeien in hun functie. Hierdoor krijgen medewerkers de kans zich verder te ontwikkelen.

 

Flexibiliteit en communicatie 

Een van de belangrijkste onderdelen bij het voorkomen van ziekteverzuim en het behouden van goed schoonmaakpersoneel is overbelasting. Flexibel omgaan met werktijden is een belangrijke factor voor het aantrekken en behouden van personeel. Medewerkers willen controle hebben over hun werk-privébalans. 

Dan is het essentieel dat schoonmaakbedrijven hun medewerkers op een efficiënte en effectieve manier kunnen inplannen en snel kunnen inspelen op wijzigingen in de planning. Dan is het natuurlijk ook noodzakelijk om dit snel te communiceren aan de medewerker. 

 

Een digitale planning die rekening houdt met de beschikbaarheid-, de benodigde vaardigheden- en de werklast van de medewerker en die vervolgens de communicatie automatisch verzorgt is dan onmisbaar. 

Daarnaast is een geïntegreerd systeem voor afwezigheidsregistratie noodzakelijk. Medewerkers willen eenvoudig hun ziekte- en verlofuren registreren, wat de administratieve last voor zowel medewerkers als de leidinggevende vermindert. Bovendien kunnen werkgevers snel en efficiënt vervanging van afwezige medewerkers regelen, waardoor ze de continuïteit van het werk waarborgen.

 

Hoe Appreo helpt de schoonmaak een aantrekkelijke werkgever te houden

Appreo biedt een scala aan voordelen voor schoonmaakbedrijven die te maken hebben met de uitdagingen van het aantrekken, behouden en behoeden van goed schoonmaakpersoneel. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

1. Kwaliteitscontrole en opleiding:
Appreo biedt de mogelijkheid om prestaties van medewerkers te volgen en te evalueren. Dit helpt bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten, en biedt medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

2. Efficiënte planning:
Met Appreo kunnen schoonmaakbedrijven hun personeel efficiënt plannen en wijzigingen snel doorvoeren. Dit zorgt voor een evenwichtige werklast en voorkomt overbelasting van medewerkers.

3. Transparante communicatie:
Appreo zorgt voor duidelijke en transparante communicatie tussen medewerkers en management. Medewerkers hebben toegang tot hun roosters, kunnen verlof aanvragen en wijzigingen in hun planning doorgeven, wat zorgt voor duidelijkheid en tevredenheid.

4.  Inzicht in gewerkte uren:
Met Appreo hebben schoonmaakbedrijven duidelijk inzicht in de gewerkte uren van hun medewerkers. Dit
helpt bij het berekenen van salarissen en het voorkomen van fraude of onnauwkeurigheden.

5. Afwezigheidsregistratie en vervanging:
Appreo vereenvoudigt het proces van afwezigheidsregistratie en zorgt voor een snelle en
efficiënte vervanging van afwezige medewerkers. Dit minimaliseert de verstoring van het werk en zorgt voor continuïteit.

Kortom, Appreo biedt een uitgebreide oplossing voor de uitdagingen waarmee schoonmaakbedrijven worden geconfronteerd bij het aantrekken en behouden van goed schoonmaakpersoneel. Door te investeren in innovatie en digitalisering kunnen schoonmaakbedrijven hun personeel beter ondersteunen, de communicatie verbeteren en de efficiëntie verhogen. 

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!