Blogs

APPREO bij Schoonmaakvakdagen 2019

Meer grip op schoonmaakplanning. Op 12 en 13 november 2019 dagen wij u tijdens de Schoonmaakvakdagen op ludieke wijze en met aansprekende klantcases, uit uw Excel, Whiteboard en potlood te bannen.

APPREO aanwezig op VSR Kennisevent

Op dinsdag 21 mei organiseerde de VSR een kennisevent voor leden en geïnteresseerden in de schoonmaakbranche. Het thema van deze dag was ‘Circulair ondernemen’.

Europees hof maakt tijdregistratie verplicht

Het Europees Hof heeft op 14 mei 2019 besloten dat werkgevers een registratie van de arbeids- en rusttijden van hun medewerkers moeten bijhouden. Indien de urenregistratie ontbreekt of niet volledig is, kan de overheid boetes opleggen. Deze kunnen oplopen tot €10.000,- per personeelslid.

Digitale Transitie van Schoonmaakbedrijven

In januari 2019 publiceerde de European Cleaning and Facility Industry (EFCI) een onderzoek naar digitalisering binnen de schoonmaakindustrie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij ruim 40 schoonmaakbedrijven in Europa.

Oude Bouwsoftware is niet digitaal

Veranderende vraag van de klant Er wordt steeds meer verwacht van bouworganisaties. Oude verdienmodellen lijken versleten en in bijna alle deelsegmenten staan de marges onder druk

Top 10 Digitale wensen op de Bouw

Wij spreken veel bouworganisaties en een ieder heeft zijn eigen wensen en behoeftes. Hieronder een top 10 van de door ons meest gehoorde digitale wensen op de bouw.

De echte winst van Moderne Digitale Bouwsoftware

We weten allemaal dat we het papier in de kasten van onze bouworganisaties zouden moeten gaan digitaliseren. Maar hoe weet je als bouworganisatie nou wat dat echt oplevert? Uitgedrukt in echte harde euro’s?

4 drijfveren voor digitaal bouwen

Al het papier in de kast digitaliseren Alle spreadsheets samenvoegen, standaardiseren en digitaliseren Een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke laag over oude bestaande applicaties De grote hoeveelheid beschikbare data begrijpelijk en mooi presenteren

5 fouten bij bouwsoftware keuze

Oplossingen die het meest gebruikt worden zijn vaak al decennia op de markt. Zij blinken uit in robuustheid en uitgebreide hoeveelheid functies. Een vijftal veel voorkomende fouten bij de keuze van bouwsoftware worden hieronder kort toegelicht.

Bouwsoftware – Klaar voor de toekomst

Meer dan 50% van de bouworganisaties geeft aan dat de omzet het afgelopen jaar sterk is gestegen en voor 2019 verwacht zelfs 54% een sterke omzetgroei.Volgens de bouwondernemingen is het digitaliseren van werkprocessen een belangrijke maatregel om de gewenste omzetgroei te behalen.

Nieuwe bouwcollega’s imponeren met bouwsoftware

Groei in bouwprojecten vergt nieuw bouwpersoneel. Nieuw bouwpersoneel is moeilijk te vinden en nog complexer te behouden. Dan is het maar beter een goede indruk te maken op de eerste dag! Na een lange en dure selectie kan de nieuwe bouwcollega aan de slag. Het liefst zo snel mogelijk!

Veilig telefoon gebruik op de bouwplaats – 7 Richtlijnen

Digitaliseren van de bouwplaats Het digitaliseren van de bouwplaats met Moderne Digitale Bouwsoftware heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Eenvoudig project gerelateerd communiceren, projectadministratie in een handomdraai en tekeningen, documentatie altijd actueel paraat etc. De voordelen zijn talrijk.

ERP Bouwsoftware – Blok aan uw been?

De snelle opkomst van ERP in de jaren 80 is te danken aan een efficiëntere werkwijze, omdat informatie met meerdere mensen kan worden gedeeld en er daarmee sneller beslissingen genomen konden worden. Inmiddels blijkt ERP Bouwsoftware eerder een blok aan het been voor bouworganisaties dan de zo gewilde helpende hand!

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!