Vereenvoudig het leven van rayonleiders

Neem de administratieve last weg bij de rayonleiders! Dan besteden zij meer tijd aan kwaliteitscontrole, extra werk, de klantrelatie en het inwerken van de medewerkers. Lees hier hoe Appreo iedere rayonleider 1,5 dag per week aan administratie last bespaart met het ideale reguliere schoonmaak proces.

Roosteren en inzicht

Werk wordt met juiste frequentie, machtigingsuren en uitvoerdagen klaargezet om ingeroosterd te worden. De rayonleider ziet de beschikbaarheid van collega’s zodat nieuw werk eenvoudig ingepland kan worden. Dit staat direct voor de gehele looptijd van de opdracht goed ingeroosterd. De medewerker ziet locatie, tijd en werkinstructies in de Appreo App. Met indicatoren, filters, zoeken en weergave opties heeft de rayonleider al het werk van het rayon actueel inzichtelijk in 1 grafische roosterplanning.

Probeer gratis

Het rooster wijzigen en medewerkers vervangen

In het geval van ziekte, verzuim of verlof wordt het rooster aangepast. De rayonleiding kan vanuit de grafische planning eenvoudig de betrokken medewerker selecteren en het verzoek verwerken. De medewerker wordt direct vervangen. Onderweg kan de rayonleider dit op een laptop of tablet verzorgen. De geregistreerde mutatie is direct verwerkt in de urenadministratie.  Zolang de rayonleider de mutaties dagelijks bijhoudt is de periode urencontrole een fluitje van een cent.

Probeer gratis

Automatisch toeslagen toepassen en verlof opbouwen

De werkelijke uren worden automatisch met de juiste toeslagen volgens de RAS CAO klaargezet in Appreo Urenadministratie. Bij ziekte worden ziektepercentages automatisch toegevoegd o.b.v. de anciënniteit van de medewerker. Extra uren, tijd voor tijd en overuren worden toegewezen een medewerker. Bij het vergrendeling van de uren wordt automatisch verlof opbouw verzorgd.

Probeer gratis

Controle machtigingsuren en contracturen

De werkelijk gerealiseerde uren worden iedere periode gecontroleerd. Dit kan iedere week, iedere 4 weken of iedere maand plaatsvinden. Daarbij wordt zowel een controleslag op de machtingingsuren, contracturen en overschrijding arbeidstijdenwet gedaan.

Controle afwijking machtigingsuren

In de urenadministratie controleert de rayonleider van de eigen objecten de afwijkingen t.o.v. de machtigingsuren. Dit wordt grafisch weergegeven. Kloppende registratie worden direct goedgekeurd. Bij afwijkingen bekijkt de rayonleider de details van de ingezette medewerkers en werkt de verschillen weg.

Controle afwijking contracturen

Zodra de rayonleider de objecten gecontroleerd gaan de goedgekeurde uren naar operationeel manager om de uren definitief de vergrendelen. De operationeel manager (of HR medewerker) controleert de afwijkingen tussen de contracturen van de medewerker en eveneens de toeslaguren, ziekte en verlof percentages. Ook dit wordt grafisch weergegeven, waardoor je kunt sturen op de afwijkingen ipv iedere individuele medewerker te controleren. Bij de tweede controleslag worden de uren vergrendeld en beschikbaar gesteld voor verloning.

Probeer gratis

Wil jij ook:

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Boek dan hier nu snel je online demo!

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement